Hallå där, Marit Sternang – projektledare på Trafikkontoret vid Göteborgs stad, där man har fått många frågor om Åkareplatsen på senaste tiden.

Varför är det så stökigt vid Åkareplatsen?
- Det är svårt att peka på en enskild orsak utan det beror nog på flera faktorer: dels blir det alltid lite stökigt när vi bygger om där det är trafik av olika slag, det vill säga både bil, kollektivtrafik, gång och cykel. En annan orsak är att vi här bygger om i ett centralt område där det är oerhört störningskänsligt. Så fort det blir minsta lilla störning, om till exempel en buss tvingas stanna på spåret när det kommer en spårvagn, så blir det köer. 

Någon mer konkret orsak till att det varit extra stökigt den senaste tiden?
- Ja, fram tills helt nyligen var de gamla markeringarna i vägbanan kvar, vilket ställde till en del problem. De är nu borta, och natten till idag fredag (fredagen den 8 september, reds anm) har vi asfalterat vägbanorna. Och så snart vädret tillåter kommer vi att måla nya linjer, troligtvis på måndag den 11 september.

Trängseln och köerna började på allvar efter sommaren, förstår jag?
- Ja, problemen uppstod i samband med Västtrafiks omläggning till vintertidtabell den 21 augusti och när folk började komma tillbaka från semestrar. Det är helt normalt i sådana här sammanhang, men i regel brukar den typen av problem bara hålla i sig 3-4 dagar – här håller de i sig fortfarande.

Går det att se något mönster i hur köerna och trängseln uppstår, är det samma sak varje morgon och eftermiddag?
- Det är helt klart stökigast på morgonen och på eftermiddagen men det kan också skilja sig en del från dag till dag, vilket beror på det jag nämnde förut: att det oftast är någon störning som orsakar köerna från början och så bygger det på så länge det är mycket trafik. 

Du nämnde att ni har asfalterat vägbanor och ska måla nya linjer på måndag – vad händer sedan?
- Efter det har vi en del stenstättning inne i refugerna kvar att göra. Det innebär att vi från och med kommande vecka och i två veckor framåt går in i refugerna och då tar bort mycket av avstängningsmaterialet ute på gatorna, vilket minskar påverkan på trafiken.

Och sedan..?
- Om knappt tre veckor är vi helt klara ute i trafikytorna och kommer då inte att störa trafiken någonting. Då övergår vi till att arbeta inne på ytan där bussterminalen och resecentrum ska byggas, där vi ska utföra alla markarbeten på terminalen. Det arbetet beräknas vara klart i december.

Västtrafik har ju meddelat att bygget av bussgater och resecentrum blivit försenat – hur påverkar det ert arbete i området?
- Vi har en kontinuerlig dialog med Västtrafik och inväntar besked om när byggnationen av terminal och resecentrum inleds. När sedan väl Åkareplatsen börjar trafikeras någon gång nästa år påbörjar vi vårt sista arbete i området, som handlar om att bygga om och flytta busshållplatsen vid den norra gaveln av Clarion Hotel Post för att sedan fortsätta att bygga färdigt gång- och cykelbanan längs den sträckan.

Så det är ingen risk att gång- och cykelbanan längs hotellets norra gavel inte byggs klart?
- Nej, den är beslutad och kommer att haka på den gång- och cykelbana över Åkareplatsen som redan är färdig. Den kommer att bli en klar förbättring i området för gående och cyklister, och den får eventuellt också en fortsättning över Drottningtorget.

Har du några rekommendationer till de trafikanter som behöver ta sig igenom Åkareplatsen?
- Som alltid i sådana här lägen är det viktigt att planera sitt resande och välja vilken tid man åker, och gärna ta en annan väg om man inte har Åkareplatsen som slutmål. Självklart är det också bra att samåka, åka kollektivt eller cykla plus förstås att man gärna kan titta på trafikläget på exempelvis trafiken.nu innan man väljer att åka via Åkareplatsen.  

Något mer?
- Ja, tänk gärna på att ta det lugnt och visa hänsyn när du passerar Åkareplatsen. Och för dig som kör bil eller buss så är det förstås viktigt att komma ihåg att det är många oskyddade trafikanter som rör sig i området, inte minst de som arbetar med att bygga om gatorna. Till sist vill jag också säga att det kommer att bli betydligt bättre flyt i området med den nya cirkulationsplatsen och när den nya terminalen väl är byggd.