De trafikpåverkande händelserna kring Gullbergsstrand avlöser varandra. Måndagen den 6 november stängs Gullbergs Strandgata för genomfartstrafik.

Flera byggprojekt pågår som bekant samtidigt i området kring Gullbergsstrand och centralenområdet. Bland annat byggs nya Hisingsbron samtidigt som överdäckningen av Götaleden, den så kallade Gullbergstunneln, pågår för fullt.

Måndagen den 6 november stängs Gullbergs Strandgata för genomfartstrafik och stängs för all fordonstrafik öster om Götaälvbron, i höjd med NCC-huset.

Återvändsgata
Det innebär att Gullbergs Strandgata blir en återvändsgata för bilar och andra motorfordon, och att all sådan trafik som kör in i Gullbergsstrandsområdet via Gullbergs Strandgata måste köra ut samma väg.

Avstängningen gäller fram till måndagen den 11 december, då Gullbergs Strandgata öppnas upp igen.

Ökat tryck vid Falutorget
Eftersom avstängningen kommer att öka trycket på trafiken vid rondellen norr om Falutorget bör trafikanter i området räkna med extra mycket störningar under denna tidsperiod.

Gång- och cykeltrafik leds igenom avstängningen, medan kollektivtrafik – närmare bestämt busslinje 59 – kommer fram via en alternativ körväg.

Olika infartsvägar
Här är ytterligare information om hur fordonstrafikanter tar sig fram i området under avstängningen:

Trafik från väster:
- Trafik till Lilla Bommen kör som vanligt via Lilla Bommen-motet och ”Bananbron”, Norra Sjöfarten.
- Trafik till området öster om Götaälvbron (Holmen) väljer E45 och Falutorgsmotet.

Trafik från öster:
- Trafik till Lilla Bommen väljer omledningen via Bergslagsgatan och Centralen samt vidare till ”Bananbron” och Norra Sjöfarten. Följ vägvisning mot Lilla Bommen.
- Trafik till området öster om Götaälvbron (Holmen) kör som vanligt via E45 och Falutorgsmotet.

Som framgår av kartan nedan går det dock inte att köra rakt över E45 från Partihandelsgatan till Falutorget.

Klicka på bilden nedan för en större karta över förändringarna i området: