Kommande vecka öppnar Gullbergs Strandgata upp igen för genomfartstrafik, vilket förenklar tillvaron för trafiken in till Lilla Bommen och Gullbergsstrandsområdet.

Gullbergs Strandgata har varit stängd för genomfartstrafik sedan den 6 november, vilket har inneburit att all trafik som kört in i Gullbergsstrandsområdet via Falutorget och Gullbergs Strandgata varit tvingade att köra ut samma väg. Det har heller inte gått att nå Gullbergsstrandsområdet från Lilla Bommen-hållet via Gullbergs Strandgata.

Från och med måndagen den 11 december öppnas dock Gullbergs Strandgata upp igen för genomfartstrafik, vilket bland annat väntas lätta på trycket i trafiken vid Falutorget.

Orsaken till den tillfälliga stängningen av Gullbergs Strandgata är de omfattande byggprojekt som pågår i omedelbar närhet, däribland Hisingsbron och överdäckningen av Götaleden.