Del av Grafiska vägen stängs av

Foto: Trafikverket

Mellan den 2 maj och 12 maj stängs Grafiska vägen mellan Almedalsvägen och Sankt Sigfridsgatan av. Under denna tidsperiod hävs avstängningen vid korsningen Mölndalsvägen-Sankt Sigfridsgatan.

På grund av ett byte av en vattenledning måste den lilla delen av Grafiska vägen mellan Almedalsvägen och Sankt Sigfridsgatan stängas av. Avstängningen gäller från tisdag den 2 maj till fredag den 12 maj, och för att underlätta trafikflödet i området avbryts samtidigt arbetet vid Mölndalsvägen-Sankt Sanktsigfridsgatan vilket innebär att avspärrningen där i norrgående riktning tas bort.

Biltrafik in och ut till Grafiska vägen via Sankt Sigfridsgatan hänvisas under perioden 2-12 maj till att använda in-/utfarten vid Ica Maxi eller att köra via Almedalsvägen.

Klicka på bilden för att få upp en större karta: 
 

Biltrafik söderifrån och norrifrån på E6 som ska till Grafiska vägen rekommenderas att i första hand ta av vid Lackarebäcksmotet.

Gående och cyklister påverkas inte av avstängningen, utan hänvisas precis som idag till gång- och cykelvägen under Sankt Sigfridsgatan.

När arbetet vid Grafiska vägen är färdigt kommer det avslutande arbetet vid korsningen Mölndalsvägen-Sankt Sanktsigfridsgatan att återupptas, då ett körfält söderifrån på Mölndalsvägen mellan Varbergsgatan och Sankt Sigfridsgatan blir ett kollektivkörfält för att underlätta bussarnas framkomlighet.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.