Mellan den 2 maj och 12 maj stängs Grafiska vägen mellan Almedalsvägen och Sankt Sigfridsgatan av. Under denna tidsperiod hävs avstängningen vid korsningen Mölndalsvägen-Sankt Sigfridsgatan.

På grund av ett byte av en vattenledning måste den lilla delen av Grafiska vägen mellan Almedalsvägen och Sankt Sigfridsgatan stängas av. Avstängningen gäller från tisdag den 2 maj till fredag den 12 maj, och för att underlätta trafikflödet i området avbryts samtidigt arbetet vid Mölndalsvägen-Sankt Sanktsigfridsgatan vilket innebär att avspärrningen där i norrgående riktning tas bort.

Biltrafik in och ut till Grafiska vägen via Sankt Sigfridsgatan hänvisas under perioden 2-12 maj till att använda in-/utfarten vid Ica Maxi eller att köra via Almedalsvägen.

Klicka på bilden för att få upp en större karta: 
 

Biltrafik söderifrån och norrifrån på E6 som ska till Grafiska vägen rekommenderas att i första hand ta av vid Lackarebäcksmotet.

Gående och cyklister påverkas inte av avstängningen, utan hänvisas precis som idag till gång- och cykelvägen under Sankt Sigfridsgatan.

När arbetet vid Grafiska vägen är färdigt kommer det avslutande arbetet vid korsningen Mölndalsvägen-Sankt Sanktsigfridsgatan att återupptas, då ett körfält söderifrån på Mölndalsvägen mellan Varbergsgatan och Sankt Sigfridsgatan blir ett kollektivkörfält för att underlätta bussarnas framkomlighet.