Göteborgsgirot består av flera olika cykellopp som under helgen 5-7 maj går genom stadens alla stadsdelar. Start och mål är på Heden med undantag för Grand Prix-loppet som cyklas på Avenyn.

Prioritet Grand Prix på Avenyn fredag 5 maj
Grand Prix-loppet har sin bansträckning i området vid Avenyn. Ett hundratal elitcyklister tävlar mot varandra i denna varvtävling.

Tävlingen går på följande gator: Avenyn – Götaplatsen – Viktor Rydbergsgatan – Arkivgatan – Geijersgatan – Götabergsgatan –  Chalmersgatan – Engelbrektsgatan – Avenyn. Klicka på bilden nedan för större karta.

Området kring Avenyn stängs av för bil-och kollektivtrafik cirka klockan 17.00–20.00. Under pågående lopp går det inte att korsa banan. Det är heller inte tillåtet att korsa eller ta sig fram längs banan med bil. Parkera därför bilen utanför området om du behöver den under kvällen.

Så påverkas kollektivtrafiken
Busstrafiken uppför Avenyn och vidare förbi Götaplatsen påverkas tillfälligt medan spårvagnstrafiken går som vanligt. För mer information om hur din resa påverkas, besök Västtrafiks hemsida.

Lördag 6 maj
De tre olika cykelloppen som körs på lördagen går genom stadens alla stadsdelar. Räkna därför med begränsad framkomlighet och trafikavstängningar vissa tider utefter bansträckningen.

Göteborgsgirot och Stadsgirot startar mellan klockan 9.00-11.15 från Heden.
Klockan 13.00 startar Halvgirot från Gårdsten. Samtliga cyklister beräknas vara i mål på Heden senast runt klockan 18.00.

Söndag 7 maj
MTB-loppet startar från Heden klockan 12.00 och målet stänger klockan 17.00.

Denna dag är det även Barngirot som har sin bansträckning Heden – Södra Vägen – Nya Allén – Sten Sturegatan – Heden.

Alla deltagare i cykelloppen ska följa gällande trafikregler.

Bra att känna till

  • Levgrensvägen vid Nya Ullevi är avstängd för trafik klockan 11.00-17.00. Infart till Ullevigaraget sker via Ullevigatan.
  • Biltrafiken från Sankt Pauligatan till Rantorget via Willinsbron stängs av när loppen pågår (på söndagen är det helt stängt för trafik klockan 11.00-17.00). För att komma till och från Norra Gårda kör du via Svingeln.
  • Sten Sturegatan från Parkgatan till Bohusgatan är stängd för trafik klockan 07.00-17.00
  • Var uppmärksam och ta det försiktigt på Delsjövägen och Danska vägen där cyklisterna korsar, välj om möjligt annan väg.

Parkeringar finns på parkeringsanläggningarna i Gårda eller i Nordstans p-hus. Var ute i god tid och åk gärna kollektivt, cykla eller gå! Använd gärna appen Parkering Göteborg, där du snabbt och lätt kan hitta tillgängliga parkeringsplatser.