Fartygs- och båttrafik i Göta älv stängs periodvis när arbeten i älven görs för nya Hisingsbron.

Arbetet med nya Hisingsbron pågår för fullt och i samband med sommarens grundläggningsarbeten i älven stängs farleden av för fartygstrafik periodvis under 19-28 juni 2017. Det innebär att varken fartyg eller fritidsbåtar kommer kunna passera Götaälvbron.

Tider för stängd sjöfart:

  • 19-22 juni klockan 06.00-06.00
  • 26-28 juni klockan 06.30-19.00