Ännu en gång leds gång- och cykelbanan över E6 vid Tingstadsmotet om. Den nya sträckningen gäller från och med vecka 50.

Under 2017 har det gjorts flera omläggningar av trafiken vid Tingstadsmotet på grund av arbetet med att förbinda det nuvarande vägnätet med Marieholmstunneln. För att anslutningen ska bli möjlig måste E6 vid Tingstad att sänkas drygt en meter.

I en tidigare artikel på Trafiken.nu skrevs det om att trafiken på E6 norrifrån mot Lundbyleden flyttas något till vänster i sidled under december. I samband med det gjordes ytterligare en omläggning av gång- och cykelbanan som passerar över E6 vid Tingstadsmotet. Den nya sträckningen gäller vecka 50 och framåt. Följ skyltningen på plats.

Karta över nya sträckningen av gång- och cykelbanan