Gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron dubbelriktas tillfälligt på brons västra sida, ut mot havet, mellan 6 och 10 mars.

Anledningen är ett underhålls- och räckesarbete som görs på den östra sidan.

Följ lokal skyltning och visa hänsyn till andra cyklister.