Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu.

Läs mer om hur vi använder cookies.

Fredag 20 oktober

Nyhetsarkiv

Foto: Trafikverket

Publicerad: 6 februari 2017 21:39

Gående och cyklister leds om på Kruthusgatan

Ledningsarbetet på Kruthusgatan påverkar gående och cyklister 6-24 februari.

Mellan 6-24 februari görs ledningsarbeten på Kruthusgatan som påverkar framkomligheten i området. Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om, vilket gör att biltrafiken får samsas i ett körfält förbi arbetsområdet. Följ lokal skyltning på plats. Tänk på hastigheten och visa hänsyn för det som arbetar i området.