Gående och cyklister leds om på Kruthusgatan

Foto: Trafikverket

Ledningsarbetet på Kruthusgatan påverkar gående och cyklister 6-24 februari.

Mellan 6-24 februari görs ledningsarbeten på Kruthusgatan som påverkar framkomligheten i området. Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om, vilket gör att biltrafiken får samsas i ett körfält förbi arbetsområdet. Följ lokal skyltning på plats. Tänk på hastigheten och visa hänsyn för det som arbetar i området.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.