För din och andras säkerhet: Det inte tillåtet att köra rakt fram i korsningen vid Falutorget om du kommer från centrala Göteborg via Partihandelsgatan.

Det är mycket som pågår i trafiken runt Gullbergsvass och Falutorget. Det är därför extra viktigt vara uppmärksam på att det inte är tillåtet att köra rakt fram i korsningen vid Falutorget om du kommer från centrala Göteborg via Partihandelsgatan.
Området norr om korsningen nås endast ifrån E45ans östergående och västergående körfält. Så har det varit tidigare också, men nu när det är flera trafikomläggningar i området är det extra viktigt att påpeka detta så att inte olyckor sker.
Även skyltningen i korsningen förstärks för att det ska bli så tydligt som möjligt för alla som färdas i området. Tänk på säkerheten, var uppmärksam och följ lokal skyltning i området.