Ledningsarbeten genomförs på sträckan mellan Norra Sjöfarten och Christina Nilssons gata fram till 21 april.

Fortsatta ledningsomläggningar påverkar trafiken mellan Norra Sjöfarten och Christina Nilssons gata fram till 21 april. Under arbetet kommer ett körfält vara öppet för biltrafik i riktning mot Järntorget.

Även gång- och cykeltrafiken påverkas och leds om. Följ lokal skyltning på plats. Vissa störningar i form av buller och vibrationer kan förekomma.

Arbetet kan påverka din restid var därför ute i god tid!