I början av juni fortsätter etapp två av ledningsomläggningar och arbeten på Östra Hamngatan. Gång- och cykeltrafiken leds om och biltrafiken enkelriktas.

Från mitten av juni och fram till och med september görs ledningsomläggningar på Östra Hamngatan. Arbetet sker i etapper och under etapp två, juni-september, kommer även en vändslinga för biltrafiken att byggas och spårvagnsspår att flyttas. Arbetet kommer att ske mellan klockan 07.00 och 18.00. För att arbetet ska kunna genomföras kommer biltrafiken och gående och cyklister att ledas om.

Östra Hamngatan kommer att vara öppen för genomfartstrafik för biltrafikanter från Sankt Eriksgatan, men inte från Brunnsparken. Biltrafikanter från Brunnsparken hänvisas till Spannmålsgatan eller uppmanas att vända i vändslingan på Östra Hamngatan.

Gående och cyklister hänvisas till den västra och östra sidan av Östra Hamngatan.

Se bild nedan hur bilister, gående och cyklister leds om under etapp två.

När etapp två är klar kommer vändslingan på Östra Hamngatan att flyttas norrut och ligga kvar i minst fyra år, se bilden nedan. Mer detaljerad och information om etapp tre kommer framöver.

Närliggande arbeten:

Mellan den 19 juni-21 augusti är all spårvagnstrafik på Hisingen och Göta Älvbron avstängd och ersätts med buss.