Underhållsarbetet på Älvsborgsbron är inne i sitt slutskede. Kommande vecka stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid fyra tillfällen.

Projektet med att rusta upp Älvsborgsbron inleddes i april och de stora arbetena som påverkar fordonskörfälten avslutas inom kort. Det innebär att trafiken är planerad att börja gå som vanligt igen från och med den 22 december. Gång- och cykelbanorna fortsätter sedan att påverkas av arbeten som pågår till den 26 januari.

Västra sidan
Arbetena på bron gäller som bekant den västra sidan och sker både dagtid och kvälls-/nattetid. Dagtid är körfältet längst åt väster – det vill säga sidan ut mot öppna havet – stängt medan ett körfält används reversibelt.

Kvälls- och nattetid stängs hela den västra sidan av bron av för all fordonstrafik, och den kommande veckan sker kvälls- och nattarbeten från och med den 11 december till den 14 december. Vid varje tillfälle stängs trafiken på den västra sidan av från klockan 21.00 till klockan 05.00.

Omledning av trafiken
Under tiden som de nattliga avstängningarna pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om och får dela på ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under arbetsperioden!

Under tiden som arbetet på Älvsborgsbron pågår är gång- och cykelbanan på brons västra sida avstängd. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.

Fortsatta arbeten på GC-banorna
Gång- och cykelbanorna fortsätter sedan alltså att påverkas även efter det att arbetet ute på körfälten har avslutats kring den 15 december. Tillfälliga ytterräcken ska då monteras på delen mellan pylonerna, på brons båda sidor. Dessa arbeten startar på den västra sidan av bron den 18 december.

Då fortsätter den västra gång- och cykelbanan att vara stängd, samtidigt som gång- och cykeltrafiken är dubbelriktad på den östra sidan. I mitten av vecka två 2018 inleds montage av ytterräcken på den östra sidan, då det är dags för den östra gång- och cykelbanan att vara stängd. Trafiken blir då dubbelriktad på den västra gång- och cykelbanan.

Samtliga dessa arbeten avslutas den 26 januari 2018.