Den 9 oktober startar etapp fyra av fem med förberedande ledningsomläggningar i Haga.

Under etapp fyra av ledningsomläggningar i Haga kommer befintliga ledningar att läggas om till nya lägen. Mellan måndagen den 9 oktober och fredagen den 13 oktober planeras arbeten att göras vid korsningen Södra Allégatan och Sprängkullsgatan. Därefter, mellan måndagen den 16 oktober till fredagen den 27 okotber, planeras arbeten att utföras på Haga Östergata, Skolgatan och Pusterviksplatsen.

Så påverkas trafiken:
Ett körfält i Södra Allégatan tas i anspråk mellan den 8 och 20 oktober i samband med arbetet vid korsningen Södra Allégatan-Sprängkullsgatan. Det går då inte att svänga höger in på Sprängkullsgatan från Södra Allégatan.  

Infarten till Haga Östergata från Sprängkullsgatan stängs för biltrafik under arbetsperioden. Även delar av Haga Östergata och Skolgatan stängs för bilister. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdena. Följ lokal skyltning på plats.

Arbetet utförs dagtid mellan klockan 07.00 och 16.00 och väntas ta tre veckor.

Klicka på bilden nedan för en större kartbild:

Ledningsomläggningar sker under denna period på följande platser:

  • Haga Östergata
  • Skolgatan
  • Pusterviksplatsen
  • Korsningen vid Södra Allégatan
  • Sprängkullsgatan.