Omledningen av trafik via Magasinsgatan förlängs då Sahlgrensgatan fortsätter att vara stängd för genomfartstrafik.

Arbetet med att rekonstruera Vasabron fortgår och under de närmaste veckorna kommer spontnings- och pålningsarbete att utföras, vilket gör att Sahlgrensgatan av säkerhetsskäl är fortsatt stängd för genomfartstrafik. Det gör att trafiken även fortsättningsvis kommer att ledas om via Magasinsgatan samt att bil- och kollektivtrafik kommer att samsas i samma körfält vid Grönsakstorget. Följ lokal skyltning på plats.

En del av Sahlgrensgatan som tidigare varit avstängd kommer under oktober åter att öppnas för parkering. Se kartan nedan.