Nu fortsätter arbetet med ledningsomläggningar på Östra Hamngatan – arbeten som kommer att påverka trafiken.

Måndagen den 16 oktober startar det fortsatta arbetet med att lägga om ledningar till nya lägen på Östra Hamngatan. Under oktober till början av november görs arbeten på den västra sidan av Östra Hamngatan, det vill säga på samma sida som Hasselbladshuset i höjd med Lilla Bommens hållplats.

Även delar av Sankt Eriksgatan stängs under arbetsperioden, vilket gör att det inte går att ta sig från Sankt Eriksgatan och vidare in på Östra Hamngatan.
Gående, cyklister och biltrafik leds därför om och hänvisas via Klädpressargatan och Torggatan.

Arbetet på den västra sidan av Östra Hamngatan väntas pågå i cirka tre veckor. Därefter görs mindre ledningsomläggningar på andra delar av Östra Hamngatan, men då kommer trafiken att kunna ledas förbi schakt och arbetsområde. Arbetet med ledningsomläggningar kring området Östra Hamngatan utförs i etapper, där denna etapp utgör etapp tre och väntas klart till december.  

Kollektivtrafiken påverkas inte. Var uppmärksam du som trafikerar Östra Hamngatan och följ lokal skyltning på plats.

Klicka på bilden nedan för att få en större karta över aktuella arbetsområden: