Fortsatt arbete med ekodukten vid Sandsjöbacka

Foto: Trafikverket

De skadade brodelarna av ekodukten som byggs vid E6 Sandsjöbacka kommer att rivas, men trafiken påverkas inte.

I samband med en gjutning av överbyggnaden till ekodukten som byggs vid E6 Sandsjöbacka söder om Göteborg, knäcktes två av de stöttor som bär gjutformen. Överbyggnaden behöver rivs av säkerhets- och kvalitetsskäl. Arbetet med att röja och riva det som behövs av bron görs under februari och mars 2017. Inriktningen är att återuppta byggnationen av ekodukten i mars/april 2017. Preliminära bedömning i dagsläget är att ekodukten ska bli klar som tidigare planerat, under juni 2018.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.