De skadade brodelarna av ekodukten som byggs vid E6 Sandsjöbacka kommer att rivas, men trafiken påverkas inte.

I samband med en gjutning av överbyggnaden till ekodukten som byggs vid E6 Sandsjöbacka söder om Göteborg, knäcktes två av de stöttor som bär gjutformen. Överbyggnaden behöver rivs av säkerhets- och kvalitetsskäl. Arbetet med att röja och riva det som behövs av bron görs under februari och mars 2017. Inriktningen är att återuppta byggnationen av ekodukten i mars/april 2017. Preliminära bedömning i dagsläget är att ekodukten ska bli klar som tidigare planerat, under juni 2018.