Den pågående avstängningen av Stampgatan förlängs till den 9 juni. Under tiden är spårvagnstrafiken periodvis avstängd nattetid, medan bil- och busstrafik leds om.

Den ursprungliga orsaken till avstängningen är att spårvagnsspåren på Stampgatan behöver repareras, vilket är ett omfattande arbete som pågått sedan mitten av maj och görs i etapper. 

Av arbetstekniska och säkerhetsmässiga skäl förlängs nu avstängningen av Stampgatan mellan Folkungagatan och Färgaregatan till den 9 juni, vilket innebär påverkan på trafiken i olika omfattning.

För spårvagnstrafikens del går den som vanligt dagtid men stängs periodvis av kvälls- och nattetid. De spårvagnslinjer som trafikerar Stampen och Svingeln leds då om och får en annan sträckning. Besök Västtrafiks hemsida för att se hur din resa påverkas. 

Gående och cyklister tar sig fram på Stampgatan under spårarbetet, medan bil- och busstrafiken leds om. De bilister som behöver komma in i området mellan Stampgatan och Odinsgatan med bil hänvisas till infart via Odinsgatan. Se kartan här nedanför för ytterligare information.

För att hålla den fortsatta tidsplanen och minimera störningar på kollektivtrafiken kommer nattliga arbeten att förekomma mellan klockan 19.00 och 06.00.