Snart är det slutpillat på mobilen när du kör bil. Från och med 1 februari blir det förbjudet att använda mobiltelefonen genom att hålla den i handen under körning.

Förbudet innebär att det inte längre kommer att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

– Nu kommer det bli tydligare att man inte får hålla på att fippla med luren när man är ute och kör med bilen. En tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.

Tydlig skärpning 
Redan 2013 infördes en bestämmelse gällande mobiltelefoner i bilen som innebar att det var tillåtet för förare att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning så länge det inte utgjorde någon trafikfara.

Den ändring som nu görs i trafikförordningen innebär alltså en tydlig skärpning om hur mobiler och liknande får användas av förare under färd på väg.

Spelar ingen roll hur du kör
Enligt regeringsbeslutet kommer det förbud som nu införs dessutom att gälla utan att det behöver göras en prövning av om användningen påverkat framförandet av fordonet negativt.

Med andra ord: kör du bil samtidigt som du använder din mobil genom att hålla den i handen begår du ett brott – oavsett hur du framför din bil.