Under sommaren görs ledningsomläggningar i området kring Haga med start 19 juni.

Den 19 juni startar ledningsomläggningarna och arbeten i Haga och Rosenlund som behöver göras inför byggstart av Västlänken 2018.

Arbetet sker i fem etapper. I etapp ett görs arbeten på Haga Kyrkogata och Haga Kyrkoplan och väntas pågå till mitten av juli.

För att arbetet ska kunna utföras kommer biltrafiken att ledas om. Haga Kyrkogata stängs av kommer att vara avstängd fram till Bellmansgatan. Det innebär även att cirka 25 parkeringsplatser kommer vara avstängda under cirka tre veckors tid.

Se det rödmarkerade området på kartan nedan.

Klicka på bilden för större karta
 

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet. Gångbanan på Haga Kyrkogata kommer att vara öppen som vanligt under arbetsperioden. Följ lokal skyltning på plats.

Bilister från Parkgatan hänvisas via Viktoriagatan och Bellmansgatan för att ta sig till den delen av Haga Kyrkogata som inte är avstängd under arbetet.

Mer detaljerad information om övriga etapper kommer framöver. Fortsätt håll dig uppdaterad på Trafiken.nu.