Parkering Göteborg heter appen som nu gör det ännu enklare att hitta och betala parkering på stadens kommunala parkeringar.

Nu lanseras en ny parkerings-app. Med den nya appen Parkering Göteborg kan du både hitta och betala parkering på stadens alla kommunala avgiftsparkeringar, drygt 42 000 platser. En teknisk tjänst och hjälpmedel som enkelt hjälper dig att hitta och på så sätt minskas söktrafiken och koldioxidutsläppen.

Nyheter i appen Parkering Göteborg:

  • Hitta parkering. Genom en överskådlig karta ser du enkelt var du kan hitta parkering i närheten. Du ser också vilken parkering du nyligen har använt och får hjälp att hitta dit.
  • Automatiskt avslut. Nu kan du välja stopptid för din parkering i appen. Det betyder att parkeringen automatiskt avslutas vid ett visst klockslag. Blir du senare än planerat ändrar du enkelt stopptiden.
  • Flera betalkort. Nu kan du registrera mer än ett betalkort och betala med till exempel företagskort om det behövs.
  • Ännu fler fordon. Nu kan du registrera upp till tio fordon i stället för fyra som i förra appen
  • Historik. I telefonen kan du se vilka parkeringar du gjort tidigare och vilka som är pågående.

Appen Parkering Göteborg finns att ladda ner i App Store och Google Play.