Förutom att ett brandbekämpningssystem installeras i Götatunneln väntar ytterligare tunnelarbeten framöver. Här är tiderna att hålla reda på.

Arbetet med att installera ett brandbekämpningssystem i Götatunneln inleddes den 15 oktober med arbeten i det södra röret, där arbetena kommer att pågå fram till februari 2018. Därefter flyttar arbetet över i det norra röret, vilket beräknas pågå fram till maj 2018.

Trafiken leds om
Installationsarbetet i Götatunneln sker nattetid mellan klockan 21.00 och 05.30 under de dygn då arbetet pågår. Aktuellt tunnelrör är då stängt och trafiken leds om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller.

Den kommande veckan är Götatunnelns södra rör, där trafiken alltså går i riktning mot Falutorget, stängt enligt följande:

- 22-23 oktober kl 21.00-05.30.
- 23-24 oktober kl 21.00-05.30.
- 24-25 oktober kl 21.00-05.30.
- 25-26 oktober kl 21.00-05.30.
- 26-27 oktober kl 21.00-05.30.

Fler tunnlar berörs
Förutom att arbeten pågår i Götatunneln väntar alltså flera nattliga tunnelarbeten i veckan. Tunnlarna som berörs är Tingstadstunneln, Lundbytunneln och Gnistängstunneln. Ett tunnelrör i taget stängs av och trafiken leds om med hjälp av orange skyltning. Arbetet sker enligt följande schema:

Gnistängstunneln
Måndagen den 23 oktober klockan 20.00 till tisdagen den 24 oktober klockan 05.30 utförs arbete i det östra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

Tingstadstunneln
Tisdagen den 24 oktober klockan 22.00 till onsdagen den 25 oktober klockan 05.00 utförs arbete i det västra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken dubbelriktad i det östra röret.

Lundbytunneln
Onsdagen den 25 oktober klockan 20.00 till torsdagen den 26 oktober klockan 05.30 utförs arbete i det norra röret, det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken mot Älvsborgsbron via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.