Nu byggs kompletterande bussfiler på E6 mellan Jordfallsmotet och Kungälvs nya resecentrum. Arbetet utförs nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Byggnationen av de nya busskörfälten inleddes tidigare i veckan och beräknas pågå fram till juli 2018. När de nya bussfilerna – som byggs i både norr- och södergående riktning – är klara kommer bussarna att få ett eget körfält hela vägen mellan Göteborg och Kungälv, något som förbättrar bussarnas framkomlighet och punktlighet. Det innebär i sin tur att det blir ännu enklare och attraktivare att pendla med buss mellan de två kommunerna.

För att störa trafiken så lite som möjligt sker arbetet med de nya bussfilerna nattetid, vilket också gör att byggnationen blir maximalt effektiv och så billig som möjligt. Nattetid mellan klockan 19.30 och 05.30 kommer ett körfält att hållas öppet i vardera riktning, medan bägge körfälten i vardera riktning hålls öppna som vanligt dagtid.

I samband med byggnationen av de nya bussfilerna breddas vägen inåt, så att mittrefugen blir smalare. När bygget sedan är klart kommer hela vägbredden att få en ny beläggning. Sträckan får även ny beläggning samt nytt räcke där så behövs.