Osäker på hur du ska köra i samband med EU-toppmötet? Vi har listan över hur du når ett antal viktiga platser och samhällsfunktioner via vägar som i nuläget är planerade att hållas öppna.

Även om ett flertal vägar kommer att stängas av i samband med EU-toppmötet i Göteborg så hålls förstås också många vägar och leder öppna.

Trafikverket har därför tagit fram en lista över hur du når ett antal viktiga platser och samhällsfunktioner via vägar och leder som i skrivande stund – det vill säga onsdag eftermiddag – är planerade att hållas öppna.

Listan publiceras här nedan med polisens godkännande och är uppdelad i följande tre delar:
- torsdag klockan 12.00-24.00
- fredag klockan 07.00-10.00
- fredag klockan 12.00-18.00

Planera gärna din resa utifrån nedanstående lista, men observera att vägar och leder som i nuläget är planerade att hållas öppna kan komma att stängas med kort varsel.

Torsdagen den 16 november klockan 12.00-24.00
- Över- och underfarter i anslutning till större leder planeras att hållas öppna.
- Trafik mellan Borås och Göteborg hänvisas till väg 180 och E20 (via Alingsås).
- Tågtrafiken planeras att gå enligt ordinarie tidtabell.

Landvetter flygplats
Nås via gamla riksväg 40, väg 540 och väg 549. Till gamla riksväg 40 finns koppling vid Ryamotet. Västerut kan gamla riksväg 40 via Mölnlycke och Mölndal användas. Även väg 535 via Öjersjö kan användas för koppling till E20 och därifrån vidare österut på E20 och norrut via Partihallsförbindelsen och E45.

Centralstationen
Centralstationen kan nås via E45. E45 är öppen både västerut och österut. E45 kan nås via Partihallsförbindelsen från E20.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nås söderifrån antingen via Toltorpsgatan eller Dag Hammarsköldsleden och Per Dubbsgatan. Från väster, norr och öster nås Sahlgrenska via E45 (Oscarsleden), Linnégatan och Per Dubbsgatan. Från E20 kan E45 nås via Partihallsförbindelsen.

Östra Sjukhuset
Nås från E20 (Torpamotet). E20 kan i sin tur nås via Partihallsförbindelsen, Tingstadstunneln, Oscarsleden och väg 535 via Öjersjö.

Kungälv
Mellan Kungälv och väg 40 kan Tingstadstunneln, E20, väg 535 via Öjersjö och gamla riksväg 40, väg 549 till Ryamotet användas. Mellan Kungälv och Kungsbacka hålls Hisingsleden, Älvsborgsbron och Söderleden öppna.

Göteborgs hamn
Kan nås via Hisingsleden, Lundbyleden och Älvsborgsbron.

Volvo Torslanda
Nås via Hisingsleden, Lundbyleden och Älvsborgsbron.

Kungsbacka
Mellan Kungsbacka och väg 40 är det möjligt att köra via Lindomemotet, Hällesåker, Inseros, Hällingsjö, Rävlanda och Grandalsmotet. Mellan Kungsbacka och Kungälv hålls söderleden, Älvsborgsbron och Hisingsleden öppna.

Hisings Backa
Nås från E6 och Hisingsleden.

Stena Line, Danmarksterminalen och Tysklandsterminalen
Terminalerna nås via E45/Oscarsleden som är öppen både västerut och österut. Från väster nås Oscarsleden från Västerleden och Älvsborgsbron. Från öster nås E45 via Partihallsförbindelsen.

Fredagen den 17 november klockan 07.00-10.00
- Över- och underfarter i anslutning till större leder planeras att hållas öppna.
- Trafik mellan Borås och Göteborg hänvisas till väg 180 och E20 (via Alingsås).
- Tågtrafiken planeras att gå enligt ordinarie tidtabell.

Landvetter flygplats
Nås via gamla riksväg 40, väg 540 och 549. Till väg 40 finns koppling vid Ryamotet. Västerut kan gamla riksväg 40 (väg 540) via Mölnlycke och Mölndal användas. Även väg 535 via Öjersjö kan användas för koppling till E20 och därifrån vidare österut och norrut.
Mellan väg 40 och E20 kan även Härskogsvägen mellan Ryamotet och Kastenhofsmotet användas. Söderifrån finns möjlighet att köra via Lindomemotet, Hällesåker, Inseros, Hällingsjö, Rävlanda och Grandalsmotet till väg 40.

Centralstationen
Nås från söder via väg 158, Dag Hammarsköldsleden, Linnégatan och E45. Från norr nås Centralstationen via E45 (från E6, välj Jordfallsbron och E45). Österifrån på E20 nås Centralstationen via Partihallsförbindelsen och E45. Från väster kan Kongahällavägen användas till Kungälv för att därifrån välja Jordfallsbron och sedan E45.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nås söderifrån antingen via Dag Hammarsköldsleden och Per Dubbsgatan eller via Toltorpsgatan. Från E45 (Oscarsleden) nås Sahlgrenska via Linnégatan och Per Dubbsgatan. Från Hisingen är Kongahällavägen och Jordfallsbron öppna och därifrån E45. Österifrån kan väg 535 via Öjersjö, E20 och Partihallsförbindelsen till E45 användas. Även gamla riksväg 40, väg 549 och 540, från Ryamotet via Mölnlycke och Mölndal kan användas.

Östra Sjukhuset
Nås från E20 (Torpamotet). E20 kan i sin tur nås via E45 och Partihallsförbindelsen, Oscarsleden samt väg 535 via Öjersjö.

Kungälv
Från Hisingen är det möjligt att köra Kongahällavägen. Österifrån kan E20, Partihallsförbindelsen, E45 och Jordfallsbron användas. Söderifrån kan gamla riksväg 40, 540 via Mölndal och Mölnlycke till väg 535 via Öjersjö och E20 användas.

Göteborgs hamn
Möjligt att köra väg 155 väster om hamnen, Kongahällavägen till Kungälv, Jordfallsbron och E45.

Volvo Torslanda
Möjligt att köra väg 155 väster om hamnen, Kongahällavägen till Kungälv, Jordfallsbron och E45.

Kungsbacka
Mellan Kungsbacka och väg 40 är det möjligt att köra via Lindomemotet, Hällesåker, Inseros, Hällingsjö, Rävlanda och Grandalsmotet. Från centrum går det att komma till Kungsbacka via Dag Hammarsköldsleden och väg 158.

Hisings Backa
Nås från E6 som i sin tur kan nås från E45 via Jordfallsbron.

Stena Line, Danmarksterminalen och Tysklandsterminalen
Terminalerna nås från E45/Oscarsleden. Från öster nås E45 via Partihallsförbindelsen från E20. E45/Oscarsleden kan också nås söderifrån via väg 158, Dag Hammarsköldsleden och Linnégatan.

Fredagen den 17 november klockan 12.00-18.00
- Över- och underfarter i anslutning till större leder planeras att hållas öppna.
- Trafik mellan Göteborg och Borås hänvisas till E20 och väg 180 (via Alingsås).
- Tågtrafiken planeras att gå enligt ordinarie tidtabell.

Landvetter flygplats
Nås via gamla riksväg 40, väg 540 och 549. Till väg 40 finns koppling vid Ryamotet. Västerut kan gamla riksväg 40, väg 540 via Mölnlycke och Mölndal användas. Även väg 535 via Öjersjö kan användas för koppling till E20 och därifrån vidare österut och norrut.
Mellan väg 40 och E20 kan även Härskogsvägen mellan Ryamotet och Kastenhofsmotet användas. Söderifrån finns möjlighet att köra via Lindomemotet, Hällesåker, Inseros, Hällingsjö, Rävlanda och Grandalsmotet till väg 40.

Centralstationen
Nås från söder via väg 158, Dag Hammarsköldsleden, Linnégatan och E45. Från norr nås Centralstationen via E45 (från E6, välj Jordfallsbron och E45). Österifrån på E20 nås Centralstationen via Partihallsförbindelsen och E45. Från väster är Kongahällavägen öppen till Kungälv och därifrån kan Jordfallsbron och E45 användas.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nås söderifrån antingen via Dag Hammarsköldsleden och Per Dubbsgatan eller via Toltorpsgatan. Från E45 (Oscarsleden) nås Sahlgrenska via Linnégatan och Per Dubbsgatan. Från Hisingen är Kongahällavägen och Jordfallsbron öppna och därifrån E45. Österifrån kan väg 535 via Öjersjö, E20 och Partihallsförbindelsen till E45 användas. Även gamla riksväg 40 från Ryamotet, väg 549 och väg 540 via Mölnlycke och Mölndal kan användas.

Östra Sjukhuset
Nås från E20 (Torpamotet). E20 kan i sin tur nås via E45 och Partihallsförbindelsen, Oscarsleden samt väg 535 via Öjersjö.

Kungälv
Från Hisingen är Kongahällavägen öppen. Österifrån kan E20, Partihallsförbindelsen, E45 och Jordfallsbron användas. Söderifrån hålls gamla riksväg 40, väg 540 via Mölndal och Mölnlycke till väg 535 via Öjersjö och E20 öppna.

Göteborgs hamn
Möjligt att köra väg 155 väster om hamnen, Kongahällavägen till Kungälv, Jordfallsbron och E45.

Volvo Torslanda
Möjligt att köra väg 155 väster om hamnen, Kongahällavägen till Kungälv, Jordfallsbron och E45.

Kungsbacka
Mellan Kungsbacka och väg 40 är det möjligt att köra via Lindomemotet, Hällesåker, Inseros, Hällingsjö, Rävlanda och Grandalsmotet. Från centrum går det att komma till Kungsbacka via Dag Hammarsköldsleden och väg 158.

Hisings Backa
Nås från E6 som i sin tur kan nås från E45 via Jordfallsbron.

Stena Line, Danmarksterminalen och Tysklandsterminalen
Terminalerna nås från E45/Oscarsleden. Från öster nås E45 via Partihallsförbindelsen från E20. E45/Oscarsleden kan också nås söderifrån via väg 158, Dag Hammarsköldsleden och Linnégatan.