Underhållsarbetena på Älvsborgsbron fortsätter 2017 och gående och cyklister påverkas från den 13 mars då gång- och cykelbanan dubbelriktas.

Underhållsarbetena på Älvsborgsbron som påbörjades förra året fortsätter under 2017 och påverkar bil, gång- och cykeltrafiken. 

Från 13 mars till 30 september dubbelriktas gång- och cykelbanan på den östra sidan, närmast centrum. Samtliga trafikanter på gång- och cykelbanan uppmanas att visa hänsyn och anpassa avstånd och hastighet till varandra.

Fredagen 31 mars klockan 19.00 inleds arbetet med omläggningen av biltrafiken, vilket beräknas vara klart lördagen 1 april klockan 16.00. Ett körfält kommer då att vara stängt och ett körfält användas som reversibelt. Riktningen med mest trafik kommer därför att ha tre körfält öppet – mot Hisingen på morgonen och mot centrum på eftermiddagen.