Från och med slutet av maj och fram till mitten av juni stängs delar av Mölndalsvägen periodvis av. Anledningen är att en ny vattenledning ska grävas ned.

Avstängningen gäller Mölndalsvägen strax söder om korsningen i höjd med Sankt Sigfridsgatan och Fredriksdalsgatan, där körfälten i norrgående riktning stängs av under olika perioder.

Arbetet med vattenledningen och den påföljande avstängningen inleds måndagen 29 maj och pågår fram till och med vecka 28, det vill säga mitten av juni. Därefter öppnas samtliga körfält upp mellan den 17 juni fram till 6 juli.

Från och med 7 juli återupptas arbetet med vattenledningen på nytt, och väntas sedan pågå fram till mitten av augusti.

Arbetsområdet är markerat med svart på kartan nedan:

Under tiden som arbetet på Mölndalsvägen pågår får biltrafiken samsas om ett körfält förbi arbetsplatsen medan bussarna får ett eget körfält från korsningen Mölndalsvägen-Varbergsgatan fram till arbetet. 

För gående och cyklister gäller att gång- och cykelbanan leds om förbi arbetsplatsen vid Mölndalsvägen. Följ lokal skyltning.