Litteraturgatan stängs för genomfartstrafik när gångtunneln vid hållplatsen Selma Lagerlöfs rivs 7-28 augusti.

Selma Lagerlöfs torg ska få en ny hållplats och gångtunneln under Litteraturgatan ska byggas igen. Under tre veckor, mellan 7-28 augusti, stängs därför Litteraturgatan för genomfartstrafik.

Butikerna på torget håller öppet som vanligt. Det går även att ta sig till och från Selma Lagerlöfs Torg från korsningen Litteraturgatan-Backadalen, dock ej om du kommer från Skältorpsvägen. Även hållplatsen Akkas Gata stängs. Busstrafiken får en tillfällig hållplats på Backadalen. 

Gående och cyklister leds om. Följ lokal skyltning på plats!