Jonseredsvägen stängs för underhållsarbete 19-24 april. Arbete sker på sträckan mellan Lerum och Jonsered som stängs för all biltrafik. Gående och cyklister tar sig fram som vanligt.

Jonseredsvägen stängs för all biltrafik på sträckan mellan Lerum och Jonsered när underhållsarbeten görs 19-24 april.

Den lokala vägen som är en parallell väg till E20 i höjd med Lerum och Partille är vid tillfällen hårt belastad av mycket trafik. Vägen behöver därför ses över och eventuellt förstärkas. Under avstängningen hänvisas biltrafiken mellan Lerum och Jonsered via E20.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan tar sig fram som vanligt. Följ orange vägvisning.