Ånäsvägen i höjd med Storkgatan stängs av i norrgående riktning. Trafiken norrut hänvisas till omledningsvägar.

Avstängningen gäller från och med den 23 oktober i cirka fyra veckor framåt. Under denna tidsperiod är Ånäsvägen i höjd med Storkgatan enkelriktad för biltrafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet, dock med begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats.

Norrgående biltrafik hänvisas via Storkgatan och Stockholmsgatan. Södergående trafik berörs inte.

Klicka på bilden nedan för en större karta över avstängningen: 

Orsaken till avstängningen är förberedande ledningsomläggningar inför byggnationen av Olskrokens planskildhet.