Underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår för fullt och i nästa vecka stängs brons västra sida av kvälls- och nattetid vid två tillfällen.

Arbetet med att rusta upp Älvsborgsbron har pågått sedan i mars och och i veckan som kommer är det dags att på nytt stänga av brons västra sida, det vill säga sidan ut mot öppna havet, för all fordonstrafik kvälls- och nattetid. Avstängningen och arbetet som ska utföras sker vid två tillfällen: tisdagen den 5 september och torsdagen den 7 september.

Vid bägge tillfällena stängs trafiken av från klockan 21.00 till klockan 05.00.

Omledning av trafiken
Under tiden som avstängningen pågår leds trafiken från Hisingen till centrum om och får dela på ett ensamt körfält på brons östra sida, medan trafiken från centrum till Hisingen kör på två körfält.

Avstängningen innebär också att rampen från Älvsborgsbron till Oscarsleden stängs av. Trafiken leds om via Gnistängsmotet och tillbaka mot centrum. Följ orange vägvisning och tänk på att sänka hastigheten.

Avstängd gång- och cykelbana
Som tidigare informerats gäller också att gång- och cykelbanan på brons västra sida är avstängd under hela den period som underhållsarbetet på Älvsborgsbron pågår, det vill säga fram till den 20 november. Istället hänvisas gående och cyklister till gång- och cykelbanan på brons östra sida, som under den här perioden är dubbelriktad.

Under den aktuella avstängningen kommer bland annat städning, gjutningar samt in- och uttransporter att utföras.