Natten till söndag den 26 mars införs sommartid, vilket innebär att en timme försvinner.

Övergången till sommartid sker natten mellan lördag den 25 mars och söndag den 26 mars. Timmen mellan klockan 02.00 och 03.00 försvinner då, och minut 01.59 följs alltså direkt av minut 03.00.

Resenärer uppmanas kontrollera hur respektive trafikföretag hanterar söndagsnattens övergång till sommartid.