Årets etapp av arbetena i Uddevallatunnlarna startar 9 mars då tunnel 1 och 2 stängs. Arbetena beräknas pågå till november 2017.

Arbetet med att renovera Uddevallatunnlarna startar 9 mars och pågår fram till november.
Tunnel 1 och 2 stängs och trafiken dubbelriktas genom tunnel 3 och 4. Under en period ska mätningar på Uddevallabron genomföras och trafiken påverkas även där.

För dig som pendlar kan arbetena innebära förändrad restid. Planera din resa, var ute i god tid och åk gärna kollektivt.

Vill du veta mer om arbetet i Uddevallatunnlarna samt mätningsarbetet av Uddevallabron? Mer information hittar du under Relaterade länkar på sidan.