Den 11-29 september genomförs den stora militärövningen Aurora 17 runt om i landet. Övningen berör även Göteborgsregionen, där det kan bli viss påverkan på trafiken.

Över 19 000 män och kvinnor, ett 40-tal myndigheter samt ett antal andra länder kommer att delta i den nationella försvarsmaktsövningen Aurora 17 mellan den 11 och 29 september.

Största på länge
Aurora 17 kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss och är den största övningen i sitt slag i Sverige på över 20 år. Det innebär att övningen kommer att både synas och höras i övningsområdena. Förband i hela Sverige kommer att beröras, men övningsområdena kommer framförallt att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborgsregionen.

Enligt Försvarsmakten kommer en stor mängd fordon att röra sig på marken i form av truppförflyttningar i och mellan övningsområdena samtidigt som en generellt ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig, något som kan komma att innebära viss påverkan på trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden. 

Göteborg påverkas
För Göteborgs del gäller att mottagning av utländska förband sker den 11-20 september. Platser där det sker militär verksamhet är Landvetter flygplats, Hisingen och Göteborgs hamn. Utländska luftvärnsförband kommer att gruppera på Hisingen i drygt en vecka för att sedan omgruppera till andra delar Sverige. Notera att tunga transporter kommer att ske i nämnda områden under perioderna 8-12 september samt 16-20 september. Transporterna sker vid tidpunkter då det stör trafiken minst. Trafikanter anmodas att varken bryta eller hindra militära fordonskolonner.

Här kan du läsa mer var övningarna under Aurora 17 kommer att genomföras runt om i landet.