Banarbete på sträckan Jönköping-Nässjö 24-28 april påverkar tågresenärer som reser mellan klockan 09.00 och 15.00.

Mellan 24-28 april ersätts tågtrafiken på sträckan Jönköping-Nässjö med buss, vilket påverkar dagliga tågresor mellan klockan 09.00 och 15.00. Var uppmärksam på att ersättningstrafiken går enligt särskild tidtabell. Planera din resa och räkna med längre restid än vanligt. Kontakta ditt tågbolag för att få veta mer hur din resa påverkas.