Funderar du på att ändra dina resvanor? Kanske är det rätt tidpunkt nu när tidtabellerna för kollektivtrafiken byts ut.

Från och med den 10 december införs vinterns tidtabell för kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen. Då görs också en del förändringar i trafiken. Exempelvis får vissa linjer fler avgångar och andra får nya körsträckor.

I samband med bytet tas den nya busshållplatsen vid Svingeln i bruk med plats för fler bussar. Då börjar också Alingsåssnabben att trafikera Svingeln, medan linje 514 utgår. Information om vilka linjer som berörs kan du hitta på Västtrafiks hemsida. Spårvagnshållplatserna väntas bli klara under nästa år.

Även ni som är vana tågpendlare får se över era resvanor, då också tidtabellen för regionala tåg blir nya.