Nytt bostadsområde vid Decenniumplan i Kortedala innebär ökad trafik i området.

Arbetet med det nya bostadsområdet vid Decenniumplan i Kortedala är i full gång. Sprängningsarbetena är nu klara och schaktningsarbeten för vatten och avlopp står på tur samt att nya vägar ska byggas i skogen. Byggtransporterna till och från området går via Dagjämningsgatan och ger mer trafik på närliggande gator.  Var därför extra uppmärksam du som passerar området speciellt du som går eller cyklar.