Byggtransporter påverkar trafiken vid Decenniumplan

Foto: Trafikverket

Nytt bostadsområde vid Decenniumplan i Kortedala innebär ökad trafik i området.

Arbetet med det nya bostadsområdet vid Decenniumplan i Kortedala är i full gång. Sprängningsarbetena är nu klara och schaktningsarbeten för vatten och avlopp står på tur samt att nya vägar ska byggas i skogen. Byggtransporterna till och från området går via Dagjämningsgatan och ger mer trafik på närliggande gator.  Var därför extra uppmärksam du som passerar området speciellt du som går eller cyklar.

 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.