I sommar ersätts spårvagnstrafiken över Götaälvbron och på Hisingen med buss när spårarbeten görs från den 19 juni till 21 augusti.

Från den 19 juni till den 21 augusti görs flera olika arbeten av spårvagnsspåren på Hisingen och Götaälvbron. Det handlar främst om underhåll och reparation samtidigt som de stora projekten i Centralenområdet bygger för framtidens Göteborg.

Under perioden ersätts spårvagnstrafiken till och från Hisingen med buss. Ersättningsbussarna går mellan Nordstan och Solstrålegatan.

Arbeten som görs under sommaren:

  • På Hisingen kommer spåren mellan Wieselgrensplatsen och Länsmansgården att repareras och få nya kontaktledningar.
  • Hisingens första spårvagnshall byggs på Ringön, vilket påverkar spåren på Hjalmar Brantningsgatan.
  • På Östra Hamngatan flyttas spåren en bit närmare Nordstan i samband med förberedande arbeten för Västlänken.

Spårvagnslinjerna 5, 6 och 10 ersätts med buss 6E som kör sträckan Nordstan-Hjalmar Brantingsplatsen-Wieselgrensplatsen-Eketrägatan-Solstrålegatan. Anledningen är arbeten som görs i anslutning till bron. 

Så här kör linjerna:

Linje 5: Östra sjukhuset-Torp-Korsvägen-Valand-Brunnsparken hållplatslägen G och H. Detta gäller i båda riktningar.

Linje 6: Kortedala-Gamlestadstorget-Redbergsplatsen-Korsvägen-Sahlgrenska huvudentré-Linnéplatsen-Järntorget-Grönsakstorget-Brunnsparken hållplatslägena G och H. Detta gäller i båda riktningar.

Linje 10: Guldheden-Wavrinskys plats-Vasaplatsen-Valand-Brunnsparken-Centralstationen hållplatsläge E. 

Mer information om hur bussarna går i sommar hittar du på Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se.