Under större delen av oktober stängs all spårvagnstrafik av mellan Allhelgonakyrkan och Komettorget i Bergsjön och ersätts av buss.

Efter att stora delar av spårvagnsspåren i Bergsjön byttes ut för några år sedan fortsätter nu upprustningen av de fyrtio år gamla spåren.

Arbetet inleds söndagen den 1 oktober klockan 05.15 och pågår fram till måndagen den 23 oktober klockan 03.00. Under denna tidsperiod stängs all spårvagnstrafik av mellan hållplatserna Allhelgonakyrkan och Komettorget, för att istället ersättas av bussar som går mellan Aprilgatan och Komettorget.

Klicka på bilden nedan för att se en större karta över det planerade arbetet: 

Under tiden som arbetet med spårvagnsspåren pågår kommer samtidigt hållplatserna Rymdtorget, Teleskopgatan, Galileis gata och Januarigatan att rustas upp.