Tågtrafiken på sträckan Göteborg-Varberg ersätts med buss på delar av sträckan. Orsaken är den urspårning som skedde tisdagen 25 april.

Tågtrafiken på sträckan Göteborg-Varberg-Malmö och Borås-Varberg dras med försening och inställda tåg efter en tidigare urspårning vid Varberg. Detta gör att vissa tåg ersätts med buss hela eller delar av resan.

Planera din resa och räkna med längre restid än vanligt. Kontakta ditt tågbolag eller besök Västtrafiks hemsida för att få veta mer hur din resa påverkas. Prognos för när trafiken ska kunna återupptas som vanligt igen på sträckan Göteborg-Varberg är ännu osäker.