Natten mot torsdagen den 2 november stängs bron över E6 vid Tingstadsvägen, samtidigt som påfarten till E6 söderut från Bällskärsvägen stängs. Alternativa resvägar gäller.

Arbetet med Marieholmsförbindelsen pågår för fullt och under hösten och vintern händer det mycket i projektet. Närmast väntar två större händelser som ytterligare påverkar trafiken i området.

Bägge händelserna sker natten till torsdagen den 2 november. Dels stängs då den bro över E6 vid Tingstadsvägen som idag förbinder bostadsområdet i väster och industriområdet i öster och som ofta kallas Tingstadsbron, dels stängs påfarten till E6 söderut i riktning från Bällskärsvägen. 

Bägge avstängningarna kommer att gälla i två år.

Trafiken leds om
Alternativa resvägar gäller för avstängningarna. Trafikanter som behöver ta sig till och från bostadsområdet väster om E6 hänvisas till Brunnsbomotet, medan trafikanter som ska till och från industriområdet öster om E6 hänvisas till Bäckebolsmotet och Backadalsmotet.

Klicka på bilden nedan för en större karta över omledningarna:

 

Ny bro byggs
Bron över E6 rivs sedan inom kort för att ersättas med en ny och bredare bro som kommer att vara färdig om två år. Under denna tid byggs anslutningar från E6 till Marieholmstunneln, som för sin del kommer att vara färdigbyggd år 2020.

Gång- och cykelbanan kommer att vara öppen under hela byggtiden. Du som går eller cyklar i området bör dock vara uppmärksam på att det framöver kommer att ske trafikomläggningar även på gång- och cykelbanan.