Ny asfalt ska läggas på sträckan E6 Kallebäck-Åbro – ett omfattande arbete som påverkar trafiken nattetid.

Under perioden 7 augusti till 1 oktober utförs beläggningsarbete på sträckan mellan E6 Kallebäcksmotet och E6 Åbromotet. Arbetet görs nattetid och påverkar trafiken mellan klockan 22.00 och 05:30.

Ny asfalt läggs på en sträcka i taget. Under tiden som arbetet utförs i ena riktningen leds trafiken över och dubbelriktas i den motsatta riktningen. Detta innebär att två körfält är öppna för trafik i ordinarie riktning och ett körfält används för mötande trafik.

Trafiken kommer att påverkas under arbetsperioden och det är risk för kö och långsamtgående trafik förbi arbetsområdet. Planera din resa, var ute i god tid och tänk på att visa hänsyn för de som arbetar längs vägen. Sänk hastigheten och kör försiktigt!