Trafiken på Lundbyleden påverkas kvälls- och nattetid när beläggningsarbete utförs mellan Lundbytunneln och Lindholmsmotet.

Ny asfalt ska läggas mellan Lundbytunneln och Lindholmsmotet, ett beläggningsarbete som påverkar trafiken kvälls- och nattetid. Arbetet väntas starta tisdagen den 28 november och pågå fram till 15 december, och kommer att ske kvällar och nätter mellan klockan 21.00 och 05.30. Då arbetet är väderkänsligt kan arbetet komma att ställas in vid regn, snö eller kyla. Tidsplanen kan då komma att förskjutas.

Så påverkas trafiken
Trafiken kommer att kunna ta sig fram och förbi arbetsområdet. Även korsningen Lundbyleden/Inlandsgatan är öppen för trafik med hjälp av trafikdirigering. Då arbetet även innefattar på- och avfarter vid Eriksbergsmotet kommer trafiken vid tillfällen behöva ledas om. Trafiken leds då via Bräckemotet och Lindholmsmotet. Följ orange skyltning. 

Beläggningsarbetet är planerat att starta på den västgående sträckan Lindholmsmotet-Lundbytunneln, vilket påverkar trafiken mot Torslanda/Älvsborgsbron. Arbetet fortsätter sedan på den östergående sträckan från Lundbytunneln till strax efter korsningen vid Inlandsgatan, vilket påverkar trafiken mot centrum.