Ett av körfälten i höjd med Sahlgrenskas akutintag är för närvarande avstängt. Orsaken är ett pågående akutarbete med en fjärrvärmeläcka.

Det avstängda körfältet gäller Per Dubbsgatan mellan Sahlgrenska Norra Porten och Ehrenströmsgatan i riktning mot Guldheden, vilket gör att det framförallt är trafiken i riktning från Dag Hammarsköldsleden och in mot eller förbi Sahlgrenska som kan komma att påverkas. Notera dock att både infarten till och utfarten från Sahlgrenskas akutintag är öppna som vanligt.

Även trafiken från Guldheden/Mölndal och i riktning in mot Sahlgrenskas område kan komma att påverkas av det avstängda körfältet på Per Dubbsgatan. För trafiken från Guldheden/Mölndal som ska till Sahlgrenska gäller att man också köra in på sjukhusområdet via Ehrenströmsgatan.

Arbetet med fjärrvärmeläckan och den resulterande körfältsavstängningen på Per Dubbsgatan pågår från och med torsdagen den 31 augusti och preliminärt fram till och måndag den 4 september. Följ utvecklingen här.