Östra Hamngatan stängs av vid Lilla Bommen för genomfart för bil- och cykeltrafik på grund av omfattande ledningsarbeten.

Under april och maj görs den första etappen av ledningsomläggningar på Östra Hamngatan i höjd med Lilla Bommens hållplats. Bil-, gång- och cykeltrafiken påverkas och leds. Endast kollektivtrafik trafikerar Östra Hamngatan som vanligt.

Biltrafikanter och cyklister som ska till Östra Hamngatan från Sankt Eriksgatan leds om via Torggatan och Klädpressaregatan och vidare upp mot Brunnsparken/Norra Hamngatan.

Även cyklister som kommer från Brunnsparken hänvisas att cykla nedför Östra Hamngatan och in på Klädpressaregatan då Östra Hamngatan är avstängd för bil- och cykeltrafik, för att sedan ta sig vidare mot Skeppsbron eller Lilla Bommen. Följ lokal skyltning på plats.

Var uppmärksam på att både buss och spårvagn trafikerar Östra Hamngatan som vanligt. Därför är det extra viktigt att följa lokal skyltning för att inte hamna i spårvagnsspåret eller mellan buss och spårvagn.