Begränsad framkomlighet på Haga Kyrkogatan

Foto: Trafik Göteborg

Arbetet med förberedande ledningsomläggningar i Haga fortsätter under hösten.

Måndagen den 25 september påbörjas etapp tre av fem där arbeten utförs på flera platser samtidigt. Arbeten görs mellan klockan 07.00 och 16.00 och väntas pågå i cirka två veckor.

Under denna etapp görs markarbeten för att underlätta inkopplingen av ledningar till befintligt ledningssystem. Gående och cyklister kommer att kunna passera förbi det olika arbetsområdena men framkomligheten i området kommer att påverkas under arbetets gång.

Arbetet utförs på följande platser i Haga:

• På Haga Kyrkoplan

• På Haga Kyrkogatan

• Utanför Smyrnakyrkan

På Haga Kyrkogatan och utanför Smyrnakyrkan kommer cirka 15 boendeparkeringar att vara avstängda mellan 2 och 6 oktober. Haga Kyrkogatan kommer att vara öppen för genomfartstrafik, men med begränsad framkomlighet.

På bilden nedan kan du se aktuella arbetsområden för etapp tre. Klicka på bilden för större karta.

 

 

 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.