Arbetet med förberedande ledningsomläggningar i Haga fortsätter under hösten.

Måndagen den 25 september påbörjas etapp tre av fem där arbeten utförs på flera platser samtidigt. Arbeten görs mellan klockan 07.00 och 16.00 och väntas pågå i cirka två veckor.

Under denna etapp görs markarbeten för att underlätta inkopplingen av ledningar till befintligt ledningssystem. Gående och cyklister kommer att kunna passera förbi det olika arbetsområdena men framkomligheten i området kommer att påverkas under arbetets gång.

Arbetet utförs på följande platser i Haga:

• På Haga Kyrkoplan

• På Haga Kyrkogatan

• Utanför Smyrnakyrkan

På Haga Kyrkogatan och utanför Smyrnakyrkan kommer cirka 15 boendeparkeringar att vara avstängda mellan 2 och 6 oktober. Haga Kyrkogatan kommer att vara öppen för genomfartstrafik, men med begränsad framkomlighet.

På bilden nedan kan du se aktuella arbetsområden för etapp tre. Klicka på bilden för större karta.