Framkomligheten i Göteborg är idag fredag periodvis kraftigt begränsad. Störst påverkan på trafiken sker i samband med polisens eskorter.

Som tidigare informerats kommer polisen att idag fredag genomföra ett stort antal eskorter med anledning av EU-toppmötet i Göteborg. Under morgonen eskorteras deltagarna från boendet på hotell Gothia Towers till mötet i Eriksbergshallen på Hisingen, och under eftermiddagen eskorteras deltagarna från Eriksbergshallen till Landvetter flygplats.

I samband med dessa eskorter kommer polisen att tillfälligt stänga av trafiken på berörda vägar och leder. Exakta tider och färdvägar för eskorterna kommer av säkerhetsskäl inte att meddelas i förväg.

Undvik vissa tider
För att undvika de mest kritiska tiderna rekommenderar polisen dock alla trafikanter som under fredagen behöver ta sig till och från Göteborgsområdet samt inom Göteborg att om möjligt resa innan klockan 07.00, mellan klockan 10.00 och klockan 12.00 samt efter klockan 18.00.

Omvänt formulerat innebär detta alltså att trafikanter bör undvika att färdas till och från samt inom Göteborg mellan klockslagen 07.00-10.00 samt 12.00-18.00.

Indragna kollektivtrafiklinjer
Även kollektivtrafiken påverkas av EU-toppmötet i Göteborg. Bland annat har kollektivtrafiken vid Korsvägen fått ändrade hållplatslägen, samtidigt som linje 5 mellan Liseberg och Östra Sjukhuset har dragits in. På Hisingen gäller bland annat att busstrafiken via Östra Eriksbergsgatan har dragits in och att Älvsnabben inte kommer att att lägga till vid hållplatsen Eriksbergs Färjeläge.

Notera dock att om inget oförutsett inträffar så kommer färjelinjerna Älvsnabben och Älvsnabbare att gå enligt ordinarie tidtabell, vilket kan vara viktigt att komma ihåg för dig som behöver ha ett så tillförligt sätt som möjligt för att ta dig mellan fastlandet och Hisingen.

Förändringarna i kollektivtrafiken gäller fram till fredagen den 17 november. Den exakta tidpunkten när trafiken kommer att börja gå enligt ordinarie tidtabeller är avhängigt polisens beslut.

Avstängda kameror
Du som är van vid att kunna följa trafikläget genom klicka på kamerorna här på trafiken.nu-sajten bör också notera att dessa är avstängda under tiden som EU-toppmötet pågår och som längst fram till måndag den 20 november.

Mer information om EU-toppmötets trafikpåverkan hittar du i den här trafiken.nu-artikeln. Ytterligare information om mötet får du genom att klicka på någon av länkarna här ovan till höger.