Framkomligheten genom Tingstadstunneln är just nu begränsad på grund av tekniska problem.

Trafiken genom Tingstadstunneln påverkas under eftermiddagen av begränsad framkomlighet och långsamtgående trafik efter ett tekniskt problem i tunneln. 
I nuläget finns det ingen prognos över när tunneln åter kan öppnas helt för trafik.