Tunnelfläktarna i Lundbytunneln behöver bytas ut, ett arbete som görs kvälls- och nattetid.

För att bibehålla en god ventilation i Lundbytunneln behöver fläktsystemet i tunneln bytas ut. Ett arbete som kommer att utföras några kvällar och nätter under oktober och november.

Nattliga arbeten kommer att göras i Lundbytunneln under veckorna 40, 42 och 45.

Måndagen den 2 oktober till onsdagen den 4 oktober mellan klockan 20.00 och 05.30 utförs byte av tunnelventilation i det norra röret, det vill säga i riktning mot Älvsborgsbron/Torslanda. Det norra röret stängs då av och trafiken leds om via det södra röret. Samtidigt hänvisas trafiken mot centrum, som normalt går i det södra röret, via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Onsdagen den 4 oktober till fredagen den 6 oktober mellan klockan 20.00 och 05.30 utförs byte av tunnelventilation i det södra röret, det vill säga i riktning mot centrum. Det södra röret stängs då av och trafiken hänvisas istället via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ orange vägvisning.