Backadalen vid Selma Lagerlöfs torg stängs tillfälligt för genomfartstrafik när gatan byggs om från 10 april till 14 maj.

Selma Lagerlöfs torg byggs om med nya bostäder, idrottshall och galleria.  
Mellan den 10 april till 14 maj stängs gatan Backadalen mellan Litteraturgatan och Backadalsmotet för genomfartstrafik. Gatan ska byggas om och flyttas för att ansluta till Litteraturgatan cirka 40 meter längre norrut än idag, även gång och cykelbron över Backadalen ska rivas.
Besökare till och från Vårdcentralen berörs inte av avstängningen utan kommer att kunna tar sig fram till verksamheten.

Klicka på bilden för en större karta