I veckan stängs de södergående körfälten på Mölndalsvägen i höjd med Sankt Sigfridsgatan av. Hänvisning görs till alternativa vägar.

Avstängningen inleds tisdagen den 24 oktober klockan 22.00 och gäller fram till och med måndagen den 30 oktober klockan 05.00. Under denna tidsperiod är de bägge södergående körfälten på Mölndalsvägen från och med med den södra delen av korsningen Fredriksdalsgatan–Sankt Sigfridsgatan och i riktning söderut till Varbergsbron i höjd med Ica Maxi avstängda. Orsaken till avstängningen är ett VA-arbete i området.

Under tiden som avstängningen gäller hänvisas trafiken i södergående riktning till alternativa vägar via Grafiska vägen till Mölndal samt via E6:an till Mölndal. Följ skyltning på plats och tänk på att anpassa hastigheten.

Avstängningen berör även gående samt cyklister, vilka hänvisas till gång- och cykelvägen under Sankt Sigfridsgatan.

Klicka på bilden nedan för en större karta över avstängningen och hänvisningen: